2 กิจกรรมดีๆ ที่จะจัดขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562


>กิจกรรม Road to FA

เพื่อแนะนำอาชีพและเส้นทางของที่ปรึกษาทางการเงิน โดยที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนออนไลน์

https://www.eventbrite.com/e/road-to-fa-tickets-59939699254


>กิจกรรมสัมมนาลูกค้า Beyond Life หัวข้อ ” “เปิดโลกวางแผนการเงิน ของคนรุ่นใหม่”

โดย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.30 น.

ณ ศูนย์วางแผนการเงินส่วนบุคคล สำนักงานใหญ่

ลงทะเบียนออนไลน์

https://www.eventbrite.com/e/beyond-life-club-tickets-59939989121

————————————————————————————————————–